Sådan søger du et indskudslån hos kommunen

Hvad er indskudslån og hvem kan få indskudslån?

Drømmer du om at flytte til en ny lejebolig, eller står du overfor at flytte hjemmefra for første gang? Der er mange udgifter ved en flytning, og den største udgift, du typisk skal betale, udover udgiften til eventuel istandsættelse og nye møbler, er udgiften til depositum eller indskud, som det også populært kaldes. Læs mere

Få støtte til din flytning

Det koster at flytte. Men der findes tilfælde, hvor kommunen eller andre dækker hele eller dele af flytteomkostningerne

1 Flyttemand900-

  • /time
  • Last indtil 1200 kg
  • Rumfang indtil 19,5 m³

2 Flyttemænd1250,-

  • /time
  • Last indtil 1200 kg
  • Rumfang indtil 19,5 m³

Fast pris?

  • Flyttekasser
  • Flytning
  • Nedpakning og udpakning

Selv om vi tilbyder flytninger til priser, hvor alle burde kunne være med – kan der være tilfælde, hvor det er nærliggende at få kommunen til at betale regningen for flytningen. Overordnet betragtet er det trangsbestemte forhold som udløser gratis flytning. Det er dog ikke kun mindrebemidlede som står til at kunne få offentlig støtte. Hvis du f.eks. skal flytte på grund af genhusning, er det oplagt at søge kommunen om støtte til flytningen. Tilsvarende, hvis dit almennyttige boligselskab – med henblik på at ændre beboersammensætningen – har behov for at stimulere fraflytningen, kan der være flyttehjælp at hente hos kommunen. Læs mere