Sådan søger du et indskudslån hos kommunen

=&0=&

Drømmer du om at flytte til en ny lejebolig, eller står du overfor at flytte hjemmefra for første gang? Der er mange udgifter ved en flytning, og den største udgift, du typisk skal betale, udover udgiften til eventuel istandsættelse og nye møbler, er udgiften til depositum eller indskud, som det også populært kaldes.

Et depositum er udlejers økonomiske garanti for, at der er penge til at udbedre eventuelle skader, fejl og mangler på lejeboligen, når du engang flytter ud igen, og depositummet eller indskuddet svarer typisk til tre måneders husleje eksklusiv forbrug. Ligger din husleje eksempelvis på 5000 kr. eksklusiv forbrug, vil indskuddet i forbindelse med indflytning i lejligheden derfor ligge på 15.000 kr. Du vil ofte få hele eller en stor del af indskuddet tilbage, når du flytter ud, men det afhænger af, hvor meget der skal laves på lejeboligen, før den er klar til næste lejer. Det er derfor værd at passe godt på din bolig, hvis du skal gøre dig forhåbninger om at se dit indskud igen.

=&1=&

Ring til os

Som det ses af huslejeeksemplet ovenfor, er det oftest et ganske højt beløb, der skal lægges i depositum når du rykker ind i din nye bolig, og særligt for unge under uddannelse og personer uden opsparing kan det være en stor økonomisk mundfuld at skulle betale indskud, for hvor skal pengene findes, hvis ikke de allerede står på opsparingen, og der ikke er udsigt til, at de bliver tjent hjem lige foreløbigt?

Heldigvis tilbyder mange kommuner indskudslån med lav rente, hvor du låner pengene til dit indskud og løbende betaler dem tilbage gennem en fast afdragsordning. Er du studerende, har du ofte mulighed for at optage et indskudslån, der er rente- og afdragsfrit i studieperioden, hvilket betyder at du ikke skal betale af på lånet, imens du studerer, men du i stedet kan vente, til du er færdiguddannet og dermed har flere penge at gøre godt med. Generelt tilbyder kommunerne ganske favorable vilkår, når det kommer til lån til indskud, der ofte skal betales tilbage over en periode på enten fem eller ti år afhængigt af din boligtype.

=&2=&

Det er ikke alle, der kan få lov til at låne til indskud, da der er nogle få betingelser, du skal opfylde, for at få bevilget lånet. Overordnet gælder følgende krav, når du vil søge om indskudslån:

  • Du søger om indskudslån til en almen bolig opført efter 1. april 1964
  • Flytter du i ungdomsbolig, skal boligen have selvstændigt køkken
  • Læs mere