Få støtte til din flytning

Det koster at flytte. Men der findes tilfælde, hvor kommunen eller andre dækker hele eller dele af flytteomkostningerne

1 Flyttemand900-

 • /time
 • Last indtil 1200 kg
 • Rumfang indtil 19,5 m³

2 Flyttemænd1250,-

 • /time
 • Last indtil 1200 kg
 • Rumfang indtil 19,5 m³

Fast pris?

 • Flyttekasser
 • Flytning
 • Nedpakning og udpakning

Selv om vi tilbyder flytninger til priser, hvor alle burde kunne være med – kan der være tilfælde, hvor det er nærliggende at få kommunen til at betale regningen for flytningen. Overordnet betragtet er det trangsbestemte forhold som udløser gratis flytning. Det er dog ikke kun mindrebemidlede som står til at kunne få offentlig støtte. Hvis du f.eks. skal flytte på grund af genhusning, er det oplagt at søge kommunen om støtte til flytningen. Tilsvarende, hvis dit almennyttige boligselskab – med henblik på at ændre beboersammensætningen – har behov for at stimulere fraflytningen, kan der være flyttehjælp at hente hos kommunen.

Ældre3000,-

 • til plejehjem
 • op til 1000kg
 • 500,- Tillæg pr. sal over 1. sal

Værdigt trængende får støtte
Men bortset fra disse tilfælde er det trangsbestemte forhold som afgør, om du kommer i betragtning. Du skal med andre ord være mindrebemidlet. Lad os tage nogle eksempler. Det kan være at din hidtidige bolig – på grund af en indtruffen social begivenhed – er blevet alt for dyr i forhold til familiens indtægter. Det kan være, at du og din familie for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet er nødt til at bo tættere på det sted, hvor det er muligt at få arbejde. F.eks. hvis I bor ude på landet, ikke har bil og får et job med skifteholdsarbejde. Det kan også være, at I bor i en usund bolig, hvor der måske netop er blevet konstateret skimmelsvamp. Så kan der være hjælp at hente.

Hent skemaet her

Som udgangspunkt forventer kommunen, at ansøger eller ægtefælle ikke har råd til at betale flytningen. Processen i retning af gratis flyttehjælp starter med at ansøgeren i Ydelses- og socialcentret afleverer skemaet Ansøgning om hjælp i særlige tilfælde, der dækker ansøgninger som falder under Aktivlovens Kapitel 10. Du finder en oversigt over Ålborg Kommunes socialcentre her. Ud fra ansøgningen – hvor udgifter trækkes fra indtægter – beregner sagsbehandleren et rådighedsbeløb – som ofte ikke er det samme som dét vi andre opfatter som rådighedsbeløb. En del ansøgere får afslag, fordi de ikke har taget højde for, at kommunen ikke anerkender afbetalingsforpligtelser på dyre forbrugslån, kontoordninger og lease-ordninger. Men der er muligheder for hel eller delvis betaling af flytteomkostninger. De berørte paragraffer i Lov om aktiv socialpolitik, eller Aktivloven som den populært bliver kaldt, er § 81 og § 85. Hvor § 81 handler om rimeligt begrundede enkeltudgifter, handler § 85 specifikt om hjælp til flytteudgifter, som forbedrer borgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold, såfremt borgeren ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Bor man i en almennyttig bebyggelse, hvor kommunen har besluttet at stimulere fraflytning, gælder Lov om almene boliger § 63 c.

Elever har også muligheder

Studenter2500,-

 • op til 30 m2
 • op til 1000 kg
 • 500,- Tillæg pr. sal over 1. sal

Elever, der søger praktikplads eller skolepraktik som ligger længere end 2½ time fra hjemmet med offentlig befordring kan søge flyttehjælp gennem Arbejdsgivernes Elevrefusion. Skemaet her hedder Mobilitetsfremmende ydelser inden for landets grænser. Læs nærmere om ordningen her. Ovenstående links fører til de omtalte skemaer samt uddybende oplysninger om paragrafferne. Har du først fået bevilliget offentlig støtte, kan det meget vel være, at kommunen vil se 2-3 tilbud fra forskellige flyttefirmaer. Her har du med flyttemændene fra AalborgFlyttefirma.dk den fordel, at vi garanterer billigste pris for en kvalitetsflytning. Hvis du mod forventning finder et bedre tilbud, retter vi naturligvis vores tilbud, så du altid får den bedste løsning hos Aalborg Flyttefirma. Ring til os på 70 23 92 10 for et uforpligtende tilbud. Du vil altid få et uforpligtende skriftligt tilbud pr. mail fra os indenfor 12 timer. Kontakter du os telefonisk i åbningstiden, får du et tilbud inden for 15 minutter.